Serakan Perkataan Bahasa Jerman

 

Bagaimana untuk mencipta lembaran kerja serakan perkataan untuk pelajar Jerman?

Ini ialah alat yang hebat untuk menguji perbendaharaan kata pelajar Jerman. Masukkan perkataan yang dipisahkan dengan ruang atau koma. Setiap perkataan individu akan disusun, tetapi senarai anda akan disimpan dalam susunan yang sama. Anda boleh memilih fon Jerman dan saiznya untuk lembaran kerja anda.

Lembaran kerja pembelajaran bahasa Jerman yang anda buat akan sedia untuk anda cetak. Semasa mencetak, anda boleh memilih berapa banyak lembaran kerja yang anda ingin miliki tanpa jawapan dan berapa banyak dengan jawapan. Lembaran kerja dengan jawapan akan menunjukkan ejaan yang betul bagi setiap perkataan (seperti yang anda masukkan) dalam senarai bernombor yang sama seperti lembaran kerja tanpa jawapan.

Ini ialah alat yang hebat untuk menguji perbendaharaan kata pelajar Jerman. Masukkan perkataan yang dipisahkan dengan ruang atau koma. Setiap perkataan individu akan disusun, tetapi senarai anda akan disimpan dalam susunan yang sama. Anda boleh memilih fon Jerman dan saiznya untuk lembaran kerja anda.

Lembaran kerja pembelajaran bahasa Jerman yang anda buat akan sedia untuk anda cetak. Semasa mencetak, anda boleh memilih berapa banyak lembaran kerja yang anda ingin miliki tanpa jawapan dan berapa banyak dengan jawapan. Lembaran kerja dengan jawapan akan menunjukkan ejaan yang betul bagi setiap perkataan (seperti yang anda masukkan) dalam senarai bernombor yang sama seperti lembaran kerja tanpa jawapan.

Other pages and resources