การสลับตำแหน่งตัวอักษรภาษาเยอรมัน

 

วิธีการสร้างแบบฝึกหัดที่สลับตำแหน่งตัวอักษรสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมัน

นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบคำศัพท์ของผู้เรียนภาษาเยอรมัน ป้อนคำศัพท์โดยคั่นด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำ ตัวอักษรในแต่ละคำจะถูกสลับตำแหน่ง แต่รายการของคุณจะอยู่ในลำดับเดิม คุณสามารถเลือกฟอนต์และขนาดตัวอักษรภาษาเยอรมันสำหรับแบบฝึกหัดของคุณได้

แบบฝึกหัดสำหรับเรียนรู้ภาษาเยอรมันที่คุณสร้างพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน ขณะที่พิมพ์ คุณสามารถเลือกจำนวนแผ่นที่คุณต้องการให้มีเฉลยและไม่มี แผ่นที่มีเฉลยจะแสดงการสะกดที่ถูกต้องของแต่ละคำ (ตามที่คุณป้อน) ตามลำดับเดียวกันกับใบที่ไม่มีเฉลย

 

นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบคำศัพท์ของผู้เรียนภาษาเยอรมัน ป้อนคำศัพท์โดยคั่นด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำ ตัวอักษรในแต่ละคำจะถูกสลับตำแหน่ง แต่รายการของคุณจะอยู่ในลำดับเดิม คุณสามารถเลือกฟอนต์และขนาดตัวอักษรภาษาเยอรมันสำหรับแบบฝึกหัดของคุณได้

แบบฝึกหัดสำหรับเรียนรู้ภาษาเยอรมันที่คุณสร้างพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน ขณะที่พิมพ์ คุณสามารถเลือกจำนวนแผ่นที่คุณต้องการให้มีเฉลยและไม่มี แผ่นที่มีเฉลยจะแสดงการสะกดที่ถูกต้องของแต่ละคำ (ตามที่คุณป้อน) ตามลำดับเดียวกันกับใบที่ไม่มีเฉลย

 

Other pages and resources