Jak převést němčinu do Unicode?

Zadejte německý text a náš nástroj jej převede do Unicode za vás.

Unicode je standard pro kódování symbolů, který používají různé softwarové aplikace. Umožňuje jednotnou reprezentaci znaků z různých jazyků online. Pokud použijete Unicode, můžete si být jisti, že obsah v němčině bude zobrazen správně bez ohledu na způsob zobrazení. Tento nástroj lze také použít k opravě nesprávně zobrazeného textu nebo k zadávání německých znaků při použití softwarové aplikace, která německý jazyk nepodporuje.
Copyright

© 2012-2021 GermanTools.org - Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.