Konvertovať nemecký text na unicode


Ako previesť nemčinu do Unicode?

Zadajte nemecký text a náš konvertor ho pre vás prevedie do Unicode.

Unicode je štandard pre kódovanie symbolov, ktorý používajú rôzne softvérové aplikácie. Umožňuje, aby boli znaky z rôznych jazykov reprezentované jednotným spôsobom online.

Unicode nie je len jednoduchá kódová stránka. Je to rozsiahla sada znakov, ktorá zahŕňa takmer všetky svetové systémy písma. Okrem toho bola rozšírená o mnohé symboly používané v matematike, hudbe a iných oblastiach.

Keďže Unicode obsahuje také veľké množstvo znakov, možno ho použiť na reprezentáciu širokej škály textov. Vďaka tomu je ideálnou voľbou pre viacjazyčné aplikácie alebo pre aplikácie, ktoré potrebujú podporovať veľký počet symbolov. Unicode je tiež užitočný na vytváranie internacionalizovaného softvéru. To znamená, že softvér možno napísať raz a potom ho používať v mnohých rôznych lokalitách bez toho, aby sa musel pre každú z nich prepisovať alebo rekompilovať.

Unicode je štandard na kódovanie symbolov používaných v rôznych softvérových aplikáciách. Umožňuje, aby sa znaky z rôznych jazykov reprezentovali jednotným spôsobom online. Ak používate Unicode, môžete si byť istí, že obsah v nemeckom jazyku (vrátane všetkých diakritických a špeciálnych znakov) bude správne zobrazený bez ohľadu na spôsob zobrazenia.

Túto aplikáciu možno použiť aj na opravu nesprávne zobrazeného textu alebo na zadanie nemeckých znakov pri používaní softvérovej aplikácie, ktorá nepodporuje nemecký jazyk.

Zadajte nemecký text a náš konvertor ho pre vás prevedie do Unicode.

Unicode je štandard pre kódovanie symbolov, ktorý používajú rôzne softvérové aplikácie. Umožňuje, aby boli znaky z rôznych jazykov reprezentované jednotným spôsobom online.

Unicode nie je len jednoduchá kódová stránka. Je to rozsiahla sada znakov, ktorá zahŕňa takmer všetky svetové systémy písma. Okrem toho bola rozšírená o mnohé symboly používané v matematike, hudbe a iných oblastiach.

Keďže Unicode obsahuje také veľké množstvo znakov, možno ho použiť na reprezentáciu širokej škály textov. Vďaka tomu je ideálnou voľbou pre viacjazyčné aplikácie alebo pre aplikácie, ktoré potrebujú podporovať veľký počet symbolov. Unicode je tiež užitočný na vytváranie internacionalizovaného softvéru. To znamená, že softvér možno napísať raz a potom ho používať v mnohých rôznych lokalitách bez toho, aby sa musel pre každú z nich prepisovať alebo rekompilovať.

Unicode je štandard na kódovanie symbolov používaných v rôznych softvérových aplikáciách. Umožňuje, aby sa znaky z rôznych jazykov reprezentovali jednotným spôsobom online. Ak používate Unicode, môžete si byť istí, že obsah v nemeckom jazyku (vrátane všetkých diakritických a špeciálnych znakov) bude správne zobrazený bez ohľadu na spôsob zobrazenia.

Túto aplikáciu možno použiť aj na opravu nesprávne zobrazeného textu alebo na zadanie nemeckých znakov pri používaní softvérovej aplikácie, ktorá nepodporuje nemecký jazyk.

Ďalšie stránky a zdroje