Spreminjanje orientacije nemškega besedila

Kako spremeniti usmerjenost besedila v nemščini?

S tem virom lahko spremenite orientacijo katerega koli nemškega besedila. Uporabno je, kadar želite spremeniti način prikazovanja nemškega besedila na zaslonu ali kadar želite spremeniti orientacijo nemškega besedila v dokumentu.

Na voljo so tri možnosti, besedilo lahko spremenite od leve proti desni do:

1) od desne proti levi

2) Od zgoraj navzdol (od leve proti desni)

3) Od zgoraj navzdol (od desne proti levi)

Če izberete možnost od zgoraj navzdol, bo besedilo prikazano v stolpcih. Ko končate, boste imeli možnost izpisati rezultat kot besedilo, sliko ali PDF.

S tem virom lahko spremenite orientacijo katerega koli nemškega besedila. Uporabno je, kadar želite spremeniti način prikazovanja nemškega besedila na zaslonu ali kadar želite spremeniti orientacijo nemškega besedila v dokumentu.

Na voljo so tri možnosti, besedilo lahko spremenite od leve proti desni do:

1) od desne proti levi

2) Od zgoraj navzdol (od leve proti desni)

3) Od zgoraj navzdol (od desne proti levi)

Če izberete možnost od zgoraj navzdol, bo besedilo prikazano v stolpcih. Ko končate, boste imeli možnost izpisati rezultat kot besedilo, sliko ali PDF.

Druge strani in viri