Zmeniť orientáciu nemeckého textu

Ako zmeniť orientáciu nemeckého textu?

Tento zdroj možno použiť na zmenu orientácie akéhokoľvek nemeckého textu. Je užitočný, keď chcete zmeniť spôsob zobrazenia nemeckého textu na obrazovke alebo keď potrebujete zmeniť orientáciu nemeckého textu v dokumente.

K dispozícii sú tri možnosti, môžete zmeniť text zľava doprava na:

1) sprava doľava

2) Odhora nadol (zľava doprava)

3) Odhora nadol (sprava doľava)

Ak vyberiete možnosť zhora nadol, text sa zobrazí v stĺpcoch. Po dokončení budete mať možnosť výstupu výsledku vo forme textu, obrázka alebo PDF.

Tento zdroj možno použiť na zmenu orientácie akéhokoľvek nemeckého textu. Je užitočný, keď chcete zmeniť spôsob zobrazenia nemeckého textu na obrazovke alebo keď potrebujete zmeniť orientáciu nemeckého textu v dokumente.

K dispozícii sú tri možnosti, môžete zmeniť text zľava doprava na:

1) sprava doľava

2) Odhora nadol (zľava doprava)

3) Odhora nadol (sprava doľava)

Ak vyberiete možnosť zhora nadol, text sa zobrazí v stĺpcoch. Po dokončení budete mať možnosť výstupu výsledku vo forme textu, obrázka alebo PDF.

Ďalšie stránky a zdroje