Resterende til indtastning 9
Sådan opretter du tysk nummer bingoark

Opret bingoark til tyske ordnumre med tal, som du indtaster. Dette er et godt arbejdsark til at teste elevernes viden om tyske tal.

Indtast først dine tal. Hvert tal kan indeholde op til 8 tal og skal indtastes efterfulgt af et mellemrum eller komma. Du kan vælge gitterstørrelsen, så du kan vælge, om du vil have 9, 16 eller 25 tal i bingoarket. Dine indtastede tal vises derefter som tyske skrevne numre i bingoarkene. Hvis du vælger muligheden for "tilfældig nummerplacering på forskellige ark", vises de samme tal på hvert ark, men forskellige steder.

Du kan vælge, om du vil udskrive et svarark og antallet af bingoark uden svar at producere. Svararket har cifretal med tyske skrevne numre i parentes. Separat har vi et værktøj til at oprette tyske bingoark med tal fra en række numre.
Copyright

© 2012-2021 GermanTools.org - Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.