Sådan placeres tysk tekst i alfabetisk rækkefølge?

Indtast din tyske tekst, og derefter sætter værktøjet den i alfabetisk rækkefølge. Du kan vælge, om du vil have resultaterne i alfabetisk (ABC) eller omvendt alfabetisk (ZYX) rækkefølge. Du kan også vælge, om dine input skal sorteres vandret eller lodret. Lodret sortering alfabetiserer det første ord på hver linje, og vandret sortering sætter ordene på en linje i alfabetisk rækkefølge.
Copyright

© 2012-2021 GermanTools.org - Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.