สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาเยอรมัน

 
ที่ยังต้องใส่ 9

วิธีการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาเยอรมัน

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขเป็นคำภาษาเยอรมันจากตัวเลขที่คุณป้อน นี่เป็นแบบฝึกหัดที่เหมาะสำหรับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาเยอรมัน

ขั้นแรกกรอกตัวเลขที่คุณต้องการ แต่ละตัวเลขสามารถมีได้มากถึง 8 หลักและควรป้อนตามด้วยช่องว่างหรือเครื่องหมายลูกน้ำ คุณสามารถเลือกขนาดตารางว่าาจะให้มีตัวเลข 9, 16 หรือ 25 ตัวบนแผ่นบิงโก ตัวเลขที่คุณป้อนจะปรากฏเป็นตัวเลขคำภาษาเยอรมัน หากคุณเลือกตัวเลือก "สุ่มตำแหน่งหมายเลขบนแต่ละแผ่น" หมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะปรากฏบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน

คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์กระดาษแบบมีเฉลยคำตอบหรือแม่และจำนวนแผ่นบิงโกที่ไม่ต้องพิมพ์คำตอบที่ต้องการพิมพ์ กระดาษคำตอบจะมีตัวเลขอารบิกพร้อมตัวเลขเป็นคำภาษาเยอรมันอยู่ในวงเล็บ

 

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขเป็นคำภาษาเยอรมันจากตัวเลขที่คุณป้อน นี่เป็นแบบฝึกหัดที่เหมาะสำหรับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาเยอรมัน

ขั้นแรกกรอกตัวเลขที่คุณต้องการ แต่ละตัวเลขสามารถมีได้มากถึง 8 หลักและควรป้อนตามด้วยช่องว่างหรือเครื่องหมายลูกน้ำ คุณสามารถเลือกขนาดตารางว่าาจะให้มีตัวเลข 9, 16 หรือ 25 ตัวบนแผ่นบิงโก ตัวเลขที่คุณป้อนจะปรากฏเป็นตัวเลขคำภาษาเยอรมัน หากคุณเลือกตัวเลือก "สุ่มตำแหน่งหมายเลขบนแต่ละแผ่น" หมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะปรากฏบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน

คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์กระดาษแบบมีเฉลยคำตอบหรือแม่และจำนวนแผ่นบิงโกที่ไม่ต้องพิมพ์คำตอบที่ต้องการพิมพ์ กระดาษคำตอบจะมีตัวเลขอารบิกพร้อมตัวเลขเป็นคำภาษาเยอรมันอยู่ในวงเล็บ

 

Other pages and resources