Spočítať nemecké znaky a slová

Počet slov::   0
Počet samohlások::   0
Počet spoluhlások::   0
Ostatné znaky::   0
Celkom:   0

Ako používať tento počet nemeckých slov?

Tento zdroj je skvelý pre každého, kto píše v nemčine a chce zistiť štatistiky svojho písania. Zadajte svoj nemecký text a zdroj vám povie, koľko písmen, slov, samohlások a spoluhlások obsahuje. 

Jednoducho napíšte alebo vložte svoj text do poľa a aplikácia vám poskytne rozpis počtu písmen, slov, samohlások a spoluhlások. 

Tento zdroj je skvelý pre každého, kto píše v nemčine a chce zistiť štatistiky svojho písania. Zadajte svoj nemecký text a zdroj vám povie, koľko písmen, slov, samohlások a spoluhlások obsahuje. 

Jednoducho napíšte alebo vložte svoj text do poľa a aplikácia vám poskytne rozpis počtu písmen, slov, samohlások a spoluhlások. 

Ďalšie stránky a zdroje