Zoradiť nemecký text podľa abecedy


Ako zoradiť nemecký text podľa abecedy?

Táto aplikácia je ideálna na organizovanie myšlienok! Ak potrebujete brainstormovať alebo si v niečom urobiť poriadok, táto aplikácia je pre vás tá pravá. Môžete ju použiť aj na učenie sa na test alebo kvíz z nemčiny. Stačí zadať text a potom ho zoradiť podľa abecedy. Aplikácia sa postará o zvyšok!

Zadajte svoj nemecký text a potom ho zdroj zoradí podľa abecedy. Môžete si vybrať, či chcete výsledky v abecednom (ABC) alebo obrátenom abecednom (ZYX) poradí. Môžete si tiež zvoliť, či chcete záznamy zoradiť horizontálne alebo vertikálne. Pri vertikálnom triedení sa abecedne zoradí prvé slovo na každom riadku a pri horizontálnom triedení sa slová na riadku zoradia abecedne. Na výstupe sa zobrazí zoradený text s každým slovom na samostatnom riadku.

Ak chcete zoradiť text, jednoducho ho zadajte do textového poľa a kliknite na tlačidlo "Zoradiť". Váš text sa automaticky zoradí! Vyskúšajte si to teraz!

Táto aplikácia je ideálna na organizovanie myšlienok! Ak potrebujete brainstormovať alebo si v niečom urobiť poriadok, táto aplikácia je pre vás tá pravá. Môžete ju použiť aj na učenie sa na test alebo kvíz z nemčiny. Stačí zadať text a potom ho zoradiť podľa abecedy. Aplikácia sa postará o zvyšok!

Zadajte svoj nemecký text a potom ho zdroj zoradí podľa abecedy. Môžete si vybrať, či chcete výsledky v abecednom (ABC) alebo obrátenom abecednom (ZYX) poradí. Môžete si tiež zvoliť, či chcete záznamy zoradiť horizontálne alebo vertikálne. Pri vertikálnom triedení sa abecedne zoradí prvé slovo na každom riadku a pri horizontálnom triedení sa slová na riadku zoradia abecedne. Na výstupe sa zobrazí zoradený text s každým slovom na samostatnom riadku.

Ak chcete zoradiť text, jednoducho ho zadajte do textového poľa a kliknite na tlačidlo "Zoradiť". Váš text sa automaticky zoradí! Vyskúšajte si to teraz!

Ďalšie stránky a zdroje