Xếp Văn bản tiếng Đức theo Thứ tự Bảng chữ cái


Cách xếp văn bản tiếng Đức theo thứ tự bảng chữ cái

Nhập văn bản tiếng Đức và công cụ sẽ sắp xếp nó theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn có thể chọn hiện kết quả theo thứ tự bảng chữ cái xuôi (ABC) hay ngược (ZYX). Bạn cũng có thể chọn xếp theo chiều ngang hay dọc. Xếp theo chiều dọc sẽ sắp xếp từ đầu tiên của mỗi dòng theo bảng chữ cái và xếp theo chiều ngang sẽ xếp các từ cùng một dòng theo thứ tự bảng chữ cái.

Nhập văn bản tiếng Đức và công cụ sẽ sắp xếp nó theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn có thể chọn hiện kết quả theo thứ tự bảng chữ cái xuôi (ABC) hay ngược (ZYX). Bạn cũng có thể chọn xếp theo chiều ngang hay dọc. Xếp theo chiều dọc sẽ sắp xếp từ đầu tiên của mỗi dòng theo bảng chữ cái và xếp theo chiều ngang sẽ xếp các từ cùng một dòng theo thứ tự bảng chữ cái.

Other pages and resources