วิธีการเรียงข้อความภาษาเยอรมันตามตัวอักษร

ป้อนข้อความภาษาเยอรมันของคุณ จากนั้นเครื่องมือจะจัดเรียงตามตัวอักษร คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการผลลัพธ์ตามลำดับตัวอักษร (ABC) หรือตามตัวอักษรแบบย้อนกลับ (ZYX) คุณยังเลือกได้ว่าจะจัดเรียงรายการในแนวนอนหรือแนวตั้ง การเรียงลำดับแนวตั้งจะเรียงตามตัวอักษรของคำแรกในแต่ละบรรทัด และการเรียงลำดับแนวนอนจะเรียงคำในบรรทัดตามลำดับตัวอักษร

 
Copyright

© 2012-2021 GermanTools.org - Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.