Tysk ordsökningsskapare

 

Hur använder du den här tyska ordsökaren?

Om du letar efter ett roligt sätt att befästa elevernas kunskaper om ett visst målordförråd är detta resursen för dig! Med den här arbetsbladgeneratorn kan du skapa ordsökningar med tyska ord. Du kan skriva in alla ord du vill ha följt av ett mellanslag. 

Skriv in alla ord som du vill ha i ordsökningen följt av ett mellanslag och välj sedan vilken storlek på rutnätet du vill ha. De tyska ordsökningarna kan ordnas uppifrån och ner, från vänster till höger och diagonalt (uppåt och nedåt). Så om ordet har 7 bokstäver kommer det att visas över 7 rutor. Du kan också välja vilket typsnitt som ska användas. Generatorn kommer också att lägga till slumpmässiga bokstäver i rutnätet.

Separat finns det ett svarsblad som markerar svaren som finns i olika färger och du kan välja hur många sidor utan svar och hur många med svar.

Med den här ordsökningsgeneratorn kan du göra ett spel av studierna genom att utmana eleverna att se vem som kan hitta flest ord på en bestämd tid! Gör det roligt att lära sig tyska med den här ordsökningsgeneratorn.

Om du letar efter ett roligt sätt att befästa elevernas kunskaper om ett visst målordförråd är detta resursen för dig! Med den här arbetsbladgeneratorn kan du skapa ordsökningar med tyska ord. Du kan skriva in alla ord du vill ha följt av ett mellanslag. 

Skriv in alla ord som du vill ha i ordsökningen följt av ett mellanslag och välj sedan vilken storlek på rutnätet du vill ha. De tyska ordsökningarna kan ordnas uppifrån och ner, från vänster till höger och diagonalt (uppåt och nedåt). Så om ordet har 7 bokstäver kommer det att visas över 7 rutor. Du kan också välja vilket typsnitt som ska användas. Generatorn kommer också att lägga till slumpmässiga bokstäver i rutnätet.

Separat finns det ett svarsblad som markerar svaren som finns i olika färger och du kan välja hur många sidor utan svar och hur många med svar.

Med den här ordsökningsgeneratorn kan du göra ett spel av studierna genom att utmana eleverna att se vem som kan hitta flest ord på en bestämd tid! Gör det roligt att lära sig tyska med den här ordsökningsgeneratorn.

Andra sidor och resurser