Antal ord::   0
Antal vokaler::   0
Antal konsonanter::   0
Andra tecken::   0
Totalt:   0

Hur använder du den tyska ordräkningen?

Den här resursen är perfekt för alla som skriver på tyska och vill veta hur statistiken för deras texter ser ut. Skriv in din tyska text och resursen berättar hur många bokstäver, ord, vokaler och konsonanter den har. 

Skriv eller klistra bara in din text i rutan och appen ger dig en uppdelning av antalet bokstäver, ord, vokaler och konsonanter. 
Copyright

© 2012-2023 GermanTools.org - Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.