Tyska ordknep (fyll i saknad bokstav)
Hur skapar man arbetsblad för att fylla i luckan i tyska?

Den här resursen är utformad för att hjälpa dig att skapa arbetsblad i tyska för eleverna. Den här arbetsbladgeneratorn är verkligen lätt att använda. Den låter dig ta bort ord från en text så att eleverna kan skriva sitt svar i luckan. Du kan använda dessa arbetsblad för att bedöma målordförråd och meningsstruktur. De kan också användas för att bedöma en elevs förståelse. Det som är riktigt bra med dessa arbetsblad är att de kan anpassas så att de kan användas på olika nivåer av elever.

Inför dina meningar som du vill använda och klicka sedan på de ord som du vill att eleverna ska fylla i. Varje tyskt ord som du väljer kommer att visas i slutet av meningen. Om du vill göra det lite svårare kan du också välja att ha svaren förvrängda så att eleverna måste både lösa upp svaren och sedan hitta rätt plats för att fylla i luckan.

Du kan välja det tyska typsnittet och storleken på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet för tysk inlärning som du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. På arbetsbladen med svar visas luckan fylld med det rätta ordet och det är understruket.

Exempel på att fylla i luckan:

Ich habe eine Katze

Varje blir

Ich ____ eine Katze. (habe)

Om du vill välja mer än ett svar:

Ich habe eine Katze. Sein Name ist Percy.

Varje blir

Ich ____ eine Katze. Sein Name ___ Percy. (habe, ist)

Om du vill göra det ännu mer avancerat, till exempel:

Ich bin Besitzer von Katzen. Sie haben braunes Fell. Meine Lieblingskatze ist Percy.

vilket blir

Ich ___ ein Besitzer von Katzen. Sie ____ braunes Fell. Meine Lieblingskatze ___ Percy. (bin, haben, ist)

När du har skrivit ut ditt tyska arbetsblad Fyll i luckan kan dina elever börja öva direkt! Du kan till och med låta eleverna markera sitt eget arbete – med dessa arbetsblad kan eleverna kontrollera sina svar med hjälp av svarsbladet.

Den här resursen är utformad för att hjälpa dig att skapa arbetsblad i tyska för eleverna. Den här arbetsbladgeneratorn är verkligen lätt att använda. Den låter dig ta bort ord från en text så att eleverna kan skriva sitt svar i luckan. Du kan använda dessa arbetsblad för att bedöma målordförråd och meningsstruktur. De kan också användas för att bedöma en elevs förståelse. Det som är riktigt bra med dessa arbetsblad är att de kan anpassas så att de kan användas på olika nivåer av elever.

Inför dina meningar som du vill använda och klicka sedan på de ord som du vill att eleverna ska fylla i. Varje tyskt ord som du väljer kommer att visas i slutet av meningen. Om du vill göra det lite svårare kan du också välja att ha svaren förvrängda så att eleverna måste både lösa upp svaren och sedan hitta rätt plats för att fylla i luckan.

Du kan välja det tyska typsnittet och storleken på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet för tysk inlärning som du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. På arbetsbladen med svar visas luckan fylld med det rätta ordet och det är understruket.

Exempel på att fylla i luckan:

Ich habe eine Katze

Varje blir

Ich ____ eine Katze. (habe)

Om du vill välja mer än ett svar:

Ich habe eine Katze. Sein Name ist Percy.

Varje blir

Ich ____ eine Katze. Sein Name ___ Percy. (habe, ist)

Om du vill göra det ännu mer avancerat, till exempel:

Ich bin Besitzer von Katzen. Sie haben braunes Fell. Meine Lieblingskatze ist Percy.

vilket blir

Ich ___ ein Besitzer von Katzen. Sie ____ braunes Fell. Meine Lieblingskatze ___ Percy. (bin, haben, ist)

När du har skrivit ut ditt tyska arbetsblad Fyll i luckan kan dina elever börja öva direkt! Du kan till och med låta eleverna markera sitt eget arbete – med dessa arbetsblad kan eleverna kontrollera sina svar med hjälp av svarsbladet.

Andra sidor och resurser