Skapa slumpmässiga tyska sifferbingoblad

Hur skapar man slumpmässiga tyska bingonummerblad?

Skapa bingoark för tyska ordnummer med slumpmässiga nummer från ett intervall och gör det till ett roligt spel att öva på tyska nummer med den här slumpmässiga bingoarkgeneratorn. Det här är ett utmärkt sätt att testa kunskaperna om tyska tal samt att främja hörförståelse och igenkänningsförmåga.

Du kan skapa dina bingoark från ett stort antal nummer. Det betyder att du kan börja enkelt med siffror mellan 1 och 100, men för att göra det mer utmanande kan du gå vidare till siffror upp till 10 000 eller till och med 1 miljon! 

Tyska ordnummer över tjugo skrivs annorlunda och kan till en början vara ganska svåra att förstå. I stället för att skriva tjugoen är den tyska motsvarigheten einundzwanzig, vilket direkt kan översättas till "ett och tjugo". Detta mönster fortsätter fram till nittionio (neunundneunzig). Efter hundra fortsätter mönstret men med "hundert" så att till exempel etthundratjugotre blir "hundertdreiundzwanzig", sedan "zweihundertdreiundzwanzig" (223), "Zweitausenddreihundertdreiundzwanzig" (2 323) och så vidare. Det är också viktigt att notera att på tyska är siffror sammansatta ord, så varje siffra består av ett mycket stort ord (se exemplet för 2 323 ovan).

Välj först ett intervall för dina tal (t.ex. mellan 3 300 och 4 000). Välj sedan en av följande rutstorlekar: 3x3 eller 9 tal, 4x4 eller 16 tal eller 5x5 eller 25 tal. Slumpmässiga nummer från det intervall du begärde kommer sedan att visas som tyska ordnummer i bingobladet. Om du vill randomisera de enskilda rutorna där numren visas, välj "randomisera nummerplacering på olika ark". Samma tyska ordnummer kommer att visas på varje ark, med eller utan randomisering av enskilda platser.

Dina bingoark kommer att vara klara att skriva ut. Du kan välja hur många ark som ska skapas utan svar och hur många med svar. Arken med svar kommer att ange den valda siffran samt det tyska ordnumret inom parentes.

Om du vill välja de exakta siffrorna som du vill skriva in i ett av våra rutor har vi en annan arbetsbladsgenerator för att göra detta. 

Skapa bingoark för tyska ordnummer med slumpmässiga nummer från ett intervall och gör det till ett roligt spel att öva på tyska nummer med den här slumpmässiga bingoarkgeneratorn. Det här är ett utmärkt sätt att testa kunskaperna om tyska tal samt att främja hörförståelse och igenkänningsförmåga.

Du kan skapa dina bingoark från ett stort antal nummer. Det betyder att du kan börja enkelt med siffror mellan 1 och 100, men för att göra det mer utmanande kan du gå vidare till siffror upp till 10 000 eller till och med 1 miljon! 

Tyska ordnummer över tjugo skrivs annorlunda och kan till en början vara ganska svåra att förstå. I stället för att skriva tjugoen är den tyska motsvarigheten einundzwanzig, vilket direkt kan översättas till "ett och tjugo". Detta mönster fortsätter fram till nittionio (neunundneunzig). Efter hundra fortsätter mönstret men med "hundert" så att till exempel etthundratjugotre blir "hundertdreiundzwanzig", sedan "zweihundertdreiundzwanzig" (223), "Zweitausenddreihundertdreiundzwanzig" (2 323) och så vidare. Det är också viktigt att notera att på tyska är siffror sammansatta ord, så varje siffra består av ett mycket stort ord (se exemplet för 2 323 ovan).

Välj först ett intervall för dina tal (t.ex. mellan 3 300 och 4 000). Välj sedan en av följande rutstorlekar: 3x3 eller 9 tal, 4x4 eller 16 tal eller 5x5 eller 25 tal. Slumpmässiga nummer från det intervall du begärde kommer sedan att visas som tyska ordnummer i bingobladet. Om du vill randomisera de enskilda rutorna där numren visas, välj "randomisera nummerplacering på olika ark". Samma tyska ordnummer kommer att visas på varje ark, med eller utan randomisering av enskilda platser.

Dina bingoark kommer att vara klara att skriva ut. Du kan välja hur många ark som ska skapas utan svar och hur många med svar. Arken med svar kommer att ange den valda siffran samt det tyska ordnumret inom parentes.

Om du vill välja de exakta siffrorna som du vill skriva in i ett av våra rutor har vi en annan arbetsbladsgenerator för att göra detta. 

Andra sidor och resurser