Tysk mening - Skapa mellanrum
Hur skapar man arbetsblad med tomma ytor för tyska elever?

Denna resurs skapar arbetsblad med tomma ytor där tysklärarna kan fylla i sina egna svar efter ett givet exempel.

Detta är en mycket användbar resurs för tyska elever på alla nivåer. Den gör det möjligt att skapa arbetsblad baserade på texter som inläraren redan är bekant med, eller som är särskilt utmanande för inläraren. På så sätt kan du fokusera på de ord och fraser som inläraren tycker är svårast och få extra övning med dem.

För att skapa arbetsblad skriver du in din mening och klickar sedan helt enkelt på ett ord i texten som du vill skapa ett arbetsblad för. Ordet kommer då att visas inom parentes, med ett utrymme där eleverna kan fylla i sitt eget svar. Det här arbetsbladet är mycket mångsidigt eftersom det kan användas i många olika situationer, t.ex. för tysk grammatik, ordförråd och för att testa förståelsen.

För anpassning kan du välja typsnitt och storlek på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet som du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut.

Exempel på tomrum

Ett enkelt exempel kan vara Ich _____ Hause gerne Musik (höre zu).

Ett annat exempel kan vara: Ich mache gerne Sport vilket blir Ich spiele gerne ____ (Sport).. Eleven skulle sedan uppmanas att ange en sport, så ett korrekt svar skulle kunna vara Ich spiele gerne Netzball (Sport).

Ett mer avancerat exempel skulle kunna vara: Ich höre gerne Musik som blir Ich höre gerne ____ (Musik). Eleven kan sedan fylla i en typ av musik så att det blir Ich höre gerne klassische Musik (Musik).

Ett exempel på hur man kan använda detta för grammatik skulle vara med pronomen. 
Ich rede gerne mit ihm som blir Ich spreche gerne mit ________ (ihm) där eleverna måste ersätta pronomenet med ett annat pronomen. Det är en mycket mångsidig resurs eftersom den är mycket öppen och inte har några fasta svar. 

Denna resurs skapar arbetsblad med tomma ytor där tysklärarna kan fylla i sina egna svar efter ett givet exempel.

Detta är en mycket användbar resurs för tyska elever på alla nivåer. Den gör det möjligt att skapa arbetsblad baserade på texter som inläraren redan är bekant med, eller som är särskilt utmanande för inläraren. På så sätt kan du fokusera på de ord och fraser som inläraren tycker är svårast och få extra övning med dem.

För att skapa arbetsblad skriver du in din mening och klickar sedan helt enkelt på ett ord i texten som du vill skapa ett arbetsblad för. Ordet kommer då att visas inom parentes, med ett utrymme där eleverna kan fylla i sitt eget svar. Det här arbetsbladet är mycket mångsidigt eftersom det kan användas i många olika situationer, t.ex. för tysk grammatik, ordförråd och för att testa förståelsen.

För anpassning kan du välja typsnitt och storlek på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet som du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut.

Exempel på tomrum

Ett enkelt exempel kan vara Ich _____ Hause gerne Musik (höre zu).

Ett annat exempel kan vara: Ich mache gerne Sport vilket blir Ich spiele gerne ____ (Sport).. Eleven skulle sedan uppmanas att ange en sport, så ett korrekt svar skulle kunna vara Ich spiele gerne Netzball (Sport).

Ett mer avancerat exempel skulle kunna vara: Ich höre gerne Musik som blir Ich höre gerne ____ (Musik). Eleven kan sedan fylla i en typ av musik så att det blir Ich höre gerne klassische Musik (Musik).

Ett exempel på hur man kan använda detta för grammatik skulle vara med pronomen. 
Ich rede gerne mit ihm som blir Ich spreche gerne mit ________ (ihm) där eleverna måste ersätta pronomenet med ett annat pronomen. Det är en mycket mångsidig resurs eftersom den är mycket öppen och inte har några fasta svar. 

Andra sidor och resurser