Blanda om tyska meningarHur skapar man arbetsblad för tyska språket med förvirrade meningar?

Det här är en utmärkt resurs för att testa tyska inlärares kunskaper om den tyska meningsstrukturen, grammatiska regler och ordföljd (Wortstellung).

Den tyska meningsstrukturen kan vara ganska komplex och förvirrande för inlärare. Enkla tyska meningar följer ordningen SVO, det vill säga: subjekt, verb, objekt. Men satser blir dock mer komplexa när man använder förfluten tid eller futurum och innehåller både ett hjälpverb och ett dominant verb. Hjälpverbet (t.ex. "haben" "att ha" eller "sein" "att vara") står på andra plats som i SVO-ordningen, men det dominerande verbet (t.ex. "kaufen" "att köpa") förekommer i slutet av meningen, antingen i sin infinitivform ("kaufen") eller böjda form ("kaufst"). Så "Jag har en bok" är "Ich habe ein Buch" medan "Jag har köpt en bok" är "Ich habe ein Buch gekauft". Som exemplet visar kan meningsstrukturen inte translittereras. Därför är det otroligt viktigt att alla som lär sig tyska förstår vikten av meningsstruktur.

Skriv in din text i rutan och den här appen ändrar ordföljden i din mening/meningar. De är nu redo för inläraren att ordna om.

När det gäller anpassningar kan du ange en titel och välja om du vill att alla ord ska visas med små bokstäver eller med satsbokstäver för nya meningar. Du kan också välja typsnitt och storlek på texten. Det finns också ett alternativ för att ta bort ursprungliga kommatecken och citationstecken för att öka svårighetsgraden på övningarna.

Arbetsbladet för inlärning av tyska som du skapar kommer att vara färdigt för dig att skriva ut. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. Arbetsbladen med svar kommer att visa meningarna i rätt ordning (som du skrev in dem).

Det här är en utmärkt resurs för att testa tyska inlärares kunskaper om den tyska meningsstrukturen, grammatiska regler och ordföljd (Wortstellung).

Den tyska meningsstrukturen kan vara ganska komplex och förvirrande för inlärare. Enkla tyska meningar följer ordningen SVO, det vill säga: subjekt, verb, objekt. Men satser blir dock mer komplexa när man använder förfluten tid eller futurum och innehåller både ett hjälpverb och ett dominant verb. Hjälpverbet (t.ex. "haben" "att ha" eller "sein" "att vara") står på andra plats som i SVO-ordningen, men det dominerande verbet (t.ex. "kaufen" "att köpa") förekommer i slutet av meningen, antingen i sin infinitivform ("kaufen") eller böjda form ("kaufst"). Så "Jag har en bok" är "Ich habe ein Buch" medan "Jag har köpt en bok" är "Ich habe ein Buch gekauft". Som exemplet visar kan meningsstrukturen inte translittereras. Därför är det otroligt viktigt att alla som lär sig tyska förstår vikten av meningsstruktur.

Skriv in din text i rutan och den här appen ändrar ordföljden i din mening/meningar. De är nu redo för inläraren att ordna om.

När det gäller anpassningar kan du ange en titel och välja om du vill att alla ord ska visas med små bokstäver eller med satsbokstäver för nya meningar. Du kan också välja typsnitt och storlek på texten. Det finns också ett alternativ för att ta bort ursprungliga kommatecken och citationstecken för att öka svårighetsgraden på övningarna.

Arbetsbladet för inlärning av tyska som du skapar kommer att vara färdigt för dig att skriva ut. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. Arbetsbladen med svar kommer att visa meningarna i rätt ordning (som du skrev in dem).

Andra sidor och resurser