เปลี่ยนตัวเลขภาษาเยอรมันเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษ


วิธีการแปลตัวเลขภาษาเยอรมันเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษ

ป้อนตัวเลขที่เขียนด้วยข้อความภาษาเยอรมันและคุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน ตัวเลขแบบยาวในภาษาเยอรมันอาจจะยากสำหรับหลาย ๆ คน ดังนั้นนี่จึงเป็นวิธีที่ดีในการหาว่าตัวเลขเหล่านั้นแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ป้อนตัวเลขที่เขียนด้วยข้อความภาษาเยอรมันและคุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน ตัวเลขแบบยาวในภาษาเยอรมันอาจจะยากสำหรับหลาย ๆ คน ดังนั้นนี่จึงเป็นวิธีที่ดีในการหาว่าตัวเลขเหล่านั้นแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Other pages and resources