สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาเยอรมันแบบสุ่ม

วิธีการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาเยอรมันแบบสุ่ม

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาเยอรมันจากการสุ่มเลขจากช่วงตัวเลข นี่เป็นวิธีการที่ดีในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาเยอรมัน

ขั้นแรก เลือกช่วงตัวเลขของคุณ เช่น ระหว่าง 3300 และ 4000 จากนั้นเลือกขนาดจากตัวเลือกต่อไปนี้ 3x3 หรือ 9 ตัว 4x4 หรือ 16 ตัว หรือ 5x5 หรือ 25 ตัว จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาเยอรมันแบบสุ่ม หากคุณต้องการสุ่มตำแหน่งที่แสดงตัวเลขด้วย โปรดเลือกที่ "สุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่น" ไม่ว่าคุณจะเลือกสุ่มตำแหน่งหรือไม่ตัวเลขภาษาเยอรมันต่าง ๆ ที่ปรากฏบนแผ่นบิงโกก็จะเป็นตัวเลขเดียวกัน 

แผ่นบิงโกของคุณพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์แบบมีและไม่มีคำตอบกี่แผ่น แผ่นที่มีคำตอบจะแสดงตัวเลขที่เลือกรวมถึงมีการเขียนตัวเลขตัวนั้นเป็นภาษาเยอรมันไว้ในวงเล็บ 

หากคุณต้องการเลือกตัวเลขเพื่อใส่ลงไปในตาราง เรามีเครื่องมืออื่นสำหรับการเลือกตัวเลขเฉพาะ

 

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาเยอรมันจากการสุ่มเลขจากช่วงตัวเลข นี่เป็นวิธีการที่ดีในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาเยอรมัน

ขั้นแรก เลือกช่วงตัวเลขของคุณ เช่น ระหว่าง 3300 และ 4000 จากนั้นเลือกขนาดจากตัวเลือกต่อไปนี้ 3x3 หรือ 9 ตัว 4x4 หรือ 16 ตัว หรือ 5x5 หรือ 25 ตัว จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาเยอรมันแบบสุ่ม หากคุณต้องการสุ่มตำแหน่งที่แสดงตัวเลขด้วย โปรดเลือกที่ "สุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่น" ไม่ว่าคุณจะเลือกสุ่มตำแหน่งหรือไม่ตัวเลขภาษาเยอรมันต่าง ๆ ที่ปรากฏบนแผ่นบิงโกก็จะเป็นตัวเลขเดียวกัน 

แผ่นบิงโกของคุณพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์แบบมีและไม่มีคำตอบกี่แผ่น แผ่นที่มีคำตอบจะแสดงตัวเลขที่เลือกรวมถึงมีการเขียนตัวเลขตัวนั้นเป็นภาษาเยอรมันไว้ในวงเล็บ 

หากคุณต้องการเลือกตัวเลขเพื่อใส่ลงไปในตาราง เรามีเครื่องมืออื่นสำหรับการเลือกตัวเลขเฉพาะ

 

Other pages and resources