Как да създадем работни листове с празни полета за изучаващите немски език?

Този инструмент създава работни листове с празни полета, в които изучаващите немски език могат да въвеждат своите отговори по зададен от вас пример.

Щракнете върху дума в даден текст и тази дума ще бъде поставена в скоби (като пример) с празно място преди нея, за да могат учениците да напишат своя отговор. Напр: "Обичам да гледам телевизия" може да стане "Обичам да гледам ________ (телевизия)". Идеята е след това ученикът да допълни изречението с нещо подобно; например: "Обичам да гледам документални филми".

За персонализиране можете да изберете немския шрифт и размера на текста, както и заглавието на работния лист. Създаденият от вас работен лист за изучаване на немски език ще бъде готов за печат. 
Copyright

© 2012-2021 GermanTools.org - Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.