Превърни немски цифри към английски цифри


Как да преведем немски числа на английски език?

Можете да използвате този ресурс, за да преведете немските номера на думи в техния български еквивалент. Немските номера на думите могат да бъдат доста дълги и трудни за разчитане.

Немските цифри на думите 1-19 следват същия модел като английските цифри на думите, като на единадесет ("elf") и дванадесет ("zwölf") са дадени собствени думи, а цифрите 13-19 като цяло следват същия модел като английските цифри на думите, с Number + teen (на немски "zehn"). Така четиринадесет става "vier" + "zehn" = "vierzehn" и т.н.

Немските словесни числа над двадесет се изписват по различен начин и първоначално може да са доста трудни за разбиране. Вместо да се пише двадесет и едно, немският еквивалент е einundzwanzig, което се превежда директно като "едно и двадесет". Този модел продължава до деветдесет и девет (neunundneunzig). След сто моделът продължава, но с "хундерт", така че сто двадесет и три например става "hundertdreiundzwanzig", след това "zweihundertdreiundzwanzig" (223), "Zweitausenddreihundertdreiundzwanzig" (2 323) и т.н. Важно е също така да се отбележи, че в немския език числата са сложни думи, така че всяко число се състои от една много голяма дума (вж. примера, даден за 2 323 по-горе).

Това е чудесен начин лесно да разберете как се превеждат немските думи за числа на български език. Можете също така да използвате това приложение, за да преведете английските цифри на думи на немски език.

Можете да използвате този ресурс, за да преведете немските номера на думи в техния български еквивалент. Немските номера на думите могат да бъдат доста дълги и трудни за разчитане.

Немските цифри на думите 1-19 следват същия модел като английските цифри на думите, като на единадесет ("elf") и дванадесет ("zwölf") са дадени собствени думи, а цифрите 13-19 като цяло следват същия модел като английските цифри на думите, с Number + teen (на немски "zehn"). Така четиринадесет става "vier" + "zehn" = "vierzehn" и т.н.

Немските словесни числа над двадесет се изписват по различен начин и първоначално може да са доста трудни за разбиране. Вместо да се пише двадесет и едно, немският еквивалент е einundzwanzig, което се превежда директно като "едно и двадесет". Този модел продължава до деветдесет и девет (neunundneunzig). След сто моделът продължава, но с "хундерт", така че сто двадесет и три например става "hundertdreiundzwanzig", след това "zweihundertdreiundzwanzig" (223), "Zweitausenddreihundertdreiundzwanzig" (2 323) и т.н. Важно е също така да се отбележи, че в немския език числата са сложни думи, така че всяко число се състои от една много голяма дума (вж. примера, даден за 2 323 по-горе).

Това е чудесен начин лесно да разберете как се превеждат немските думи за числа на български език. Можете също така да използвате това приложение, за да преведете английските цифри на думи на немски език.

Други страници и ресурси