Преброй немски символи и думи

Брой думи::   0
Брой гласни::   0
Брой съгласни::   0
Други символи::   0
Общо:   0

Как да използвате този брой немски думи?

Този ресурс е чудесен за всички, които пишат на немски език и искат да разберат статистиката на своите текстове. Въведете своя текст на немски език и ресурсът ще ви каже колко букви, думи, гласни и съгласни има той. 

Просто въведете или поставете текста си в полето и приложението ще ви даде разбивка на броя на буквите, думите, гласните и съгласните. 

Този ресурс е чудесен за всички, които пишат на немски език и искат да разберат статистиката на своите текстове. Въведете своя текст на немски език и ресурсът ще ви каже колко букви, думи, гласни и съгласни има той. 

Просто въведете или поставете текста си в полето и приложението ще ви даде разбивка на броя на буквите, думите, гласните и съгласните. 

Други страници и ресурси