Phông chữ tiếng Đức dạng Ảnh

 • Abibas

 • Chomsky

 • Fantasque Sans Mono Regular

 • Horta

 • Pecita

 • Petit Formal Script Regular

 • Coupeur Bricoleur Down

 • Coupeur Bricoleur Up

 • Steps Mono

 • Steps Mono Thin

Cách chuyển văn bản tiếng Đức sang dạng ảnh

Đầu tiên, nhập văn bản tiếng Đức của bạn ở trên cùng. Sau đó, chọn tùy chọn ưa thích. Công cụ tiếng Đức này có các tùy chọn cơ bản và nâng cao. Nếu muốn xem nhiều tùy chọn như đổi màu nền, hãy chọn tùy chọn nâng cao.

Với các tùy chọn nâng cao khi tạo ảnh, bạn có thể chọn:

 • Phông chữ muốn sử dụng
 • Cỡ chữ muốn sử dụng (lên đến cỡ 72)
 • Màu chữ - Vui lòng điền mã hex hoặc chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Màu nền - Vui lòng điền mã hex hoặc chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Định dạng xuất ảnh (PNG, JPEG, hay BMP)
 • Sau khi tạo ảnh, bạn có thể lưu, tải xuống và chia sẻ qua Facebook hay Twitter.

Đầu tiên, nhập văn bản tiếng Đức của bạn ở trên cùng. Sau đó, chọn tùy chọn ưa thích. Công cụ tiếng Đức này có các tùy chọn cơ bản và nâng cao. Nếu muốn xem nhiều tùy chọn như đổi màu nền, hãy chọn tùy chọn nâng cao.

Với các tùy chọn nâng cao khi tạo ảnh, bạn có thể chọn:

 • Phông chữ muốn sử dụng
 • Cỡ chữ muốn sử dụng (lên đến cỡ 72)
 • Màu chữ - Vui lòng điền mã hex hoặc chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Màu nền - Vui lòng điền mã hex hoặc chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Định dạng xuất ảnh (PNG, JPEG, hay BMP)
 • Sau khi tạo ảnh, bạn có thể lưu, tải xuống và chia sẻ qua Facebook hay Twitter.

Other pages and resources