Đếm từ::   0
Đếm nguyên âm::   0
Đếm phụ âm::   0
Ký tự khác::   0
Tổng cộng:   0

Cách sử dụng trình đếm từ tiếng Đức này

Nhập văn bản tiếng Đức của bạn và công cụ sẽ đếm xem có bao nhiêu chữ cái, bao nhiêu từ, nguyên âm và phụ âm.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.