Chuyển đổi Câu tiếng Đức từ Viết hoa sang Viết thường

Examples:
Lower Case - ich lebe gerne in münchen. münchen ist eine große stadt.
Upper Case - ICH LEBE GERNE IN MÜNCHEN. MÜNCHEN IST EINE GROSSE STADT.
Sentence Case - ich lebe gerne in münchen. München ist eine große stadt.
Capitalise New Word - Ich Lebe Gerne In München. München Ist Eine Große Stadt.

Cách đổi văn bản tiếng Đức sang chữ thường/chữ hoa/chữ hoa đầu câu

Công cụ này dùng để chuyển giữa chữ hoa và chữ thường của văn bản tiếng Đức. Có thể dùng công cụ này với toàn bộ các chữ cái tiếng Đức. Các tùy chọn gồm viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Bạn có thể nhập hàng trăm dòng văn bản để công cụ này giữ nguyên định dạng cho toàn bộ.

Công cụ này dùng để chuyển giữa chữ hoa và chữ thường của văn bản tiếng Đức. Có thể dùng công cụ này với toàn bộ các chữ cái tiếng Đức. Các tùy chọn gồm viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Bạn có thể nhập hàng trăm dòng văn bản để công cụ này giữ nguyên định dạng cho toàn bộ.

Other pages and resources