Cách dịch số bằng chữ tiếng Đức sang tiếng Anh

Nhập số bằng chữ tiếng Đức để đổi sang số bằng chữ tiếng Anh và ngược lại. Các số dài trong tiếng Đức có thể rất khó nhớ nên đây là cách tuyệt vời để xem phiên bản tiếng Anh của chúng.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.