Καταμέτρηση λέξεων::   0
Καταμέτρηση φωνηέντων::   0
Καταμέτρηση συμφώνων::   0
Άλλοι χαρακτήρες::   0
Total:   0

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή την καταμέτρηση γερμανικών λέξεων;

Αυτός ο πόρος είναι ιδανικός για όσους γράφουν στα γερμανικά και θέλουν να γνωρίζουν τα στατιστικά στοιχεία των γραπτών τους. Εισάγετε το γερμανικό σας κείμενο και ο πόρος θα σας πει πόσα γράμματα, λέξεις, φωνήεντα και σύμφωνα έχει. 

Απλά πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας στο πλαίσιο και η εφαρμογή θα σας δώσει μια ανάλυση του αριθμού των γραμμάτων, των λέξεων, των φωνηέντων και των συμφώνων. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.