Μετατρέψτε τους γερμανικούς αριθμούς σε αγγλικούς αριθμούς


Πώς να μεταφράσετε τους γερμανικούς αριθμούς στα ελληνικά?

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πόρο για να μεταφράσετε τους αριθμούς των γερμανικών λέξεων στα αγγλικά. Οι γερμανικοί αριθμοί λέξεων μπορεί να είναι αρκετά μεγάλοι και δύσκολο να τους επεξεργαστείτε.

Οι γερμανικοί λεκτικοί αριθμοί 1-19 ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με τους αγγλικούς λεκτικούς αριθμούς, με το έντεκα ("elf") και το δώδεκα ("twelve") να έχουν τις δικές τους λέξεις, και οι αριθμοί 13 - 19 γενικά ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με τους αγγλικούς λεκτικούς αριθμούς, με Number + teen (στα γερμανικά "zehn"). Έτσι, το δεκατέσσερα γίνεται "vier" + "zehn" = "vierzehn" και ούτω καθεξής.

Οι γερμανικοί λεκτικοί αριθμοί πάνω από είκοσι γράφονται διαφορετικά και μπορεί αρχικά να είναι αρκετά δύσκολο να κατανοηθούν. Αντί να γράφετε είκοσι ένα, το γερμανικό ισοδύναμο είναι einundzwanzig, το οποίο μεταφράζεται απευθείας ως "one and twenty". Αυτό το μοτίβο συνεχίζεται μέχρι το ενενήντα εννέα (neunundneunzig). Μετά τα εκατό, το μοτίβο συνεχίζεται αλλά με "εκατό", οπότε εκατόν είκοσι τρία για παράδειγμα γίνεται "hundertdreiundzwanzig", στη συνέχεια "zweihundertdreiundzwanzig" (223), "Zweitausenddreihundertdreiundzwanzig" (2.323) και ούτω καθεξής. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι στα γερμανικά οι αριθμοί είναι σύνθετες λέξεις, οπότε κάθε αριθμός αποτελείται από μία πολύ μεγάλη λέξη (βλ. το παράδειγμα που δόθηκε για το 2.323 παραπάνω).

Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διαπιστώσετε εύκολα πώς μεταφράζονται οι αριθμοί των γερμανικών λέξεων στα αγγλικά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή για να μεταφράσετε αγγλικούς αριθμούς λέξεων στα γερμανικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πόρο για να μεταφράσετε τους αριθμούς των γερμανικών λέξεων στα αγγλικά. Οι γερμανικοί αριθμοί λέξεων μπορεί να είναι αρκετά μεγάλοι και δύσκολο να τους επεξεργαστείτε.

Οι γερμανικοί λεκτικοί αριθμοί 1-19 ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με τους αγγλικούς λεκτικούς αριθμούς, με το έντεκα ("elf") και το δώδεκα ("twelve") να έχουν τις δικές τους λέξεις, και οι αριθμοί 13 - 19 γενικά ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με τους αγγλικούς λεκτικούς αριθμούς, με Number + teen (στα γερμανικά "zehn"). Έτσι, το δεκατέσσερα γίνεται "vier" + "zehn" = "vierzehn" και ούτω καθεξής.

Οι γερμανικοί λεκτικοί αριθμοί πάνω από είκοσι γράφονται διαφορετικά και μπορεί αρχικά να είναι αρκετά δύσκολο να κατανοηθούν. Αντί να γράφετε είκοσι ένα, το γερμανικό ισοδύναμο είναι einundzwanzig, το οποίο μεταφράζεται απευθείας ως "one and twenty". Αυτό το μοτίβο συνεχίζεται μέχρι το ενενήντα εννέα (neunundneunzig). Μετά τα εκατό, το μοτίβο συνεχίζεται αλλά με "εκατό", οπότε εκατόν είκοσι τρία για παράδειγμα γίνεται "hundertdreiundzwanzig", στη συνέχεια "zweihundertdreiundzwanzig" (223), "Zweitausenddreihundertdreiundzwanzig" (2.323) και ούτω καθεξής. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι στα γερμανικά οι αριθμοί είναι σύνθετες λέξεις, οπότε κάθε αριθμός αποτελείται από μία πολύ μεγάλη λέξη (βλ. το παράδειγμα που δόθηκε για το 2.323 παραπάνω).

Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διαπιστώσετε εύκολα πώς μεταφράζονται οι αριθμοί των γερμανικών λέξεων στα αγγλικά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή για να μεταφράσετε αγγλικούς αριθμούς λέξεων στα γερμανικά.

Άλλες σελίδες και πόροι